Villaen har gennemgået en total renovering og ombygning over to omgange.

I første etape blev stueetagen renoveret, der blev etableret sammenhængende køkken og spisestue, og øvrige rum blev istandsat og malet.

I sommeren 2011 er kælder, 1. sal og loft renoveret og ombygget, facader er omfuget og der er udskiftet tag.
Huset er i dag indrettet med sovehems  samt 4 børneværelser på 1. sal og i kælder. Stueetagen er husets fælles samlingssted med stuer en suite og stort, nyere køkken.

Såvel ind- som udvendigt er huset renoveret i den oprindelig ånd og fremstår, med de nyfugede røde murstensfacader og det røde tegltag, smukt i kvarteret.

>> Udnyt tag og loft

>> Se andre byggeprojekter