Udvidelse i parcelhuse – udnyt de skjulte kvadratmetre

Mange enfamilehuse fra 60’erne er utidssvarende, det være sig byggeteknisk, energimæssigt og indretningsmæssigt.

Ofte kan små indgreb ændre hele husets brugsværdi og huset kan samtidig forbedres i energimæssig henseende. Det være sig ved bedre isolering, fornyelse af tekniske anlæg og installering af alternative energikilder som solceller.

Det illustrerede projekt er et typisk parcelhus fra 1970’erne med lavtloftede rum, små værelse og dårlig isolering.
Børneværelserne er forbedret med nye hemse og ovenlysvinduer, det løfter boligen og skaber rum med plads og luft.

Ved en samtidig forbedring af tagets isolering og eventuel udbygget med solceller på en egnet tagflade, vil huset være forberedt til  en tid med stigende energipriser og et generelt ønske om et mindre energiforbrug.

Det viste eksempel: indretning af to børneværelser med hems og en forbedring af loftets isolering vil typisk  beløbe sig til kr. …….. ?


Ny hems og ovenlysvindue

 


Parcelhus tag før de nye vinduer med ovenlys

 


Plantegning med ny udnyttelse af areal under taget

 


Tag med nye vinduer og hems